گوناگون

معرفی کتاب؛ حسینِ علی

*کتاب حسینِ علی* «کربلا، همان جای که حسینِ علی در آن کشته شد -خداوند پذیره اش گردد- در سوی خشکیِ سرزمینِ کوفه است حُر آن گروه را واداشت در همان جا فرود آیند، بی آب و آبادی. و این بیست

معرفی کتاب؛ پدر،عشق، پسر

*پدر ، عشق و پسر* «و… اما حسین (ع)، نزدیک‌ترین، محبوب‌ترین و دوست داشتنی‌ترین هدیه را برای معاشقه با خدا برگزیده بود. شاید اندیشیده بود که خوبتر‌هایش را اول فدای معشوق کند و شاید این کلام علی اکبر (ع) دلش

در کابل، جاده زندگي گم شده

روزهای سیاه کابل،قسمت ششم “در کابل، جاده زندگی گم شده” شاید اکثراً وقتی از خانه بیرون میشن، امیدی به‌برگشت ندارن و با شکم سیر خانواده را میبینن. کابل شهری که اگر پیاده بروی، دزدان جانت را میگیرند و اگر سوار

روزهای سیاه کابل؛ گرسنگی شوخی نیست

روزهای سیاه کابل، قسمت پنجم “گرسنگی، شوخی نیست” سخت است روزهایی که نه دستت به‌جایی بند شود و نه بتوانی کاری کنی تا حدی که گرسنگی بر تو غلبه کند و باز هم نتوانی اقدامی نمایی. درود و سلام به

روزهای سیاه کابل؛ جهنم کابل

روزهای سیاه کابل، قسمت چهارم “جهنمِ کابل” وقتی واژه جهنم به‌میان میایه، ترس و وحشت به‌همراه داره، ولی به‌راستی ما جهنمی بنام کابل ره فراموش کدیم؟ جایی که هر روز می‌سوزیم و خاکستر می‌شیم. شنوندگان جان سلام و وقت تان

روزهای سیاه کابل؛ چرا بلای جان خود؟!

روزهای سیاه کابل قسمت سوم “چرا بلای جان خود؟” ای یک واقعیت اس که خود ما افغان‌ها بلای جان یکدیگریم و در سخت‌ترین شرایط بالای هم رحم نمی‌کنیم و همو گفتار عامیانه که تا زور ما بکشه د جان یکدیگه

روزهای سیاه کابل:فراموش شدگان

روزهای سیاه کابل قسمت دوم “فراموش شدگان” مشکلات همیشه بر زندگی مردم افغانستان سایه انداخته و شاید کمتر کسی در این سرزمین پیدا شود که مشکلی خصوصا مشکل اقتصادی نداشته باشد. یارانِ شنونده با سلام دیگر با شما هستیم در

روزهای سیاه کابل( بحران )

روزهای سیاه کابل؛ بحران

روزهای سیاه کابل “بحران” مجموعه روزهای سیاه کابل، روایتی از مشکلات و نارسایی‌هایی است که پس از سقوط نظام و آمدن طالبان اتفاق افتاد. از سقوط ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی تا فقر و تنگ‌دستی مردم و بی‌توجهی

به مقامات دولت پیشین تهمت نزنید

به مقامات پیشین حکومتی تهمت نزنید شماری از مقامات پیشین حکومتی در واکنش به گزارش وال استریت ژورنال اعلام کردند: این دروغ محض است و ما در امریکا و اروپا خانه نه، بلکه حویلی و اپارتمان خریده‌ایم. آنان می‌افزایند: به

گپ‌و‌گفت ویژه با امیر امارات متحده عربی

گرداننده: سلام و امطو سلامای گرم گرمِ بهاری و نزدیک تابستانی خود ره تقدیم شما ملتِ عزیز و شنوندگان معزز می‌کنم. امطو که دفعات قبل هم مقدمه رنگ و رُخ‌دارِ می‌گفتم، این‌بار هم اما می‌دانم که دل‌های شما است بی‌قرار،

دختر غژدی

غژدی ها یا عشایر افغانستان یکی از فقیرترین و محروم‌ترین گروه‌ها در افغانستان به شمار می‌روند که طی قرن‌ها از طریق نگهداری بز، گوسفند و شتر زندگی مهاجرتی را در افغانستان در پیش داشته‌اند. این داستانک روایتگر آشنایی و رابطه

معرفی کتاب؛ حسینِ علی

*کتاب حسینِ علی* «کربلا، همان جای که حسینِ علی در آن کشته شد -خداوند پذیره اش گردد- در سوی خشکیِ سرزمینِ کوفه است حُر آن گروه را واداشت در همان

معرفی کتاب؛ پدر،عشق، پسر

*پدر ، عشق و پسر* «و… اما حسین (ع)، نزدیک‌ترین، محبوب‌ترین و دوست داشتنی‌ترین هدیه را برای معاشقه با خدا برگزیده بود. شاید اندیشیده بود که خوبتر‌هایش را اول فدای

در کابل، جاده زندگي گم شده

روزهای سیاه کابل،قسمت ششم “در کابل، جاده زندگی گم شده” شاید اکثراً وقتی از خانه بیرون میشن، امیدی به‌برگشت ندارن و با شکم سیر خانواده را میبینن. کابل شهری که

روزهای سیاه کابل؛ گرسنگی شوخی نیست

روزهای سیاه کابل، قسمت پنجم “گرسنگی، شوخی نیست” سخت است روزهایی که نه دستت به‌جایی بند شود و نه بتوانی کاری کنی تا حدی که گرسنگی بر تو غلبه کند

روزهای سیاه کابل؛ جهنم کابل

روزهای سیاه کابل، قسمت چهارم “جهنمِ کابل” وقتی واژه جهنم به‌میان میایه، ترس و وحشت به‌همراه داره، ولی به‌راستی ما جهنمی بنام کابل ره فراموش کدیم؟ جایی که هر روز

روزهای سیاه کابل؛ چرا بلای جان خود؟!

روزهای سیاه کابل قسمت سوم “چرا بلای جان خود؟” ای یک واقعیت اس که خود ما افغان‌ها بلای جان یکدیگریم و در سخت‌ترین شرایط بالای هم رحم نمی‌کنیم و همو

روزهای سیاه کابل:فراموش شدگان

روزهای سیاه کابل قسمت دوم “فراموش شدگان” مشکلات همیشه بر زندگی مردم افغانستان سایه انداخته و شاید کمتر کسی در این سرزمین پیدا شود که مشکلی خصوصا مشکل اقتصادی نداشته

روزهای سیاه کابل( بحران )

روزهای سیاه کابل؛ بحران

روزهای سیاه کابل “بحران” مجموعه روزهای سیاه کابل، روایتی از مشکلات و نارسایی‌هایی است که پس از سقوط نظام و آمدن طالبان اتفاق افتاد. از سقوط ارزش پول افغانی در

به مقامات دولت پیشین تهمت نزنید

به مقامات پیشین حکومتی تهمت نزنید شماری از مقامات پیشین حکومتی در واکنش به گزارش وال استریت ژورنال اعلام کردند: این دروغ محض است و ما در امریکا و اروپا

دختر غژدی

غژدی ها یا عشایر افغانستان یکی از فقیرترین و محروم‌ترین گروه‌ها در افغانستان به شمار می‌روند که طی قرن‌ها از طریق نگهداری بز، گوسفند و شتر زندگی مهاجرتی را در