دیدار: برنامه ای مذهبی که بیشتر به موضوعاتی چون روایت هایی از زندگی بزرگان و ائمه اطهار، مناجات نامه ها و اشعار آیینی می پردازد.