طنزآرا

دختر خان به چه کسی بله می دهد؟

دختر خان به چه کسی بله می دهد؟!!

جستجوی شوهر مناسب!!👀 آوازه در شهر پیچید که دختر خان قصد ازدواج دارد.به همین دلیل جوانان بسیاری در صدد ازدواج با دختر خان بودند، اما ازدواج برای آنها به این راحتی ها نیست و خان شرطی را در نظر گرفته

مهاجرت تا ابد

مهاجرت تا ابد

آری سال ها بعد در مورد ما خواهند نوشت: مردمانی بی نان، مردمانی بی زبان، مردمانی بی تصمیم در حاشیه ی جهان خویش که سرگردان می گشتند.😢 به راستی که مهاجرت داستان عجیبیست از آن داستان هایی که مطمئنیم که

داماد درمانده

«داماد درمانده»

در این برنامه یک دامادِ بیچاره، درمانده و از تالار رانده، خبری از حضور داماد در مراسم عروسیش دارد. از شما دعوت می‌کنیم بیننده این برنامه باشید و نظریات خود را شریک کنید.

به دنبال محرم کرایه ای

«به دنبال محرم کرایه ای»

متأسفانه موانعی که برای زنان و دختران مان ایجاد شده آنها ره به این فکر واداشته که برای سفرها و رفت و آمدشان محرم کرایه کنند.  از جمله محدودیت هایی که بر زنان افغان در طول یک سال گذشته از

محرم کرایه ای

«محرم کرایه ای»

این یک آگهی تبلیغاتی نیست… سفر بدون ممنوعیت را با «محرم سفر» تجربه کنید راستی از حال و روز زنان و دختران مان در وطن چخبر؟!؟ چندی پیش طالبان در توصیه ای اعلام کرده زنانی که می خواهند مسافت طولانی

وقتی فراشوتی داکتر میشی

«وقتی فراشوتی داکتر میشی»

داکتر فهمیده؛ متخصص توانا که هر رقم مریضی ره دوا میکنه. اگه معده تان درد کنه، دوای چشم میته برتان. خو گمشکو، ببینید و باز اگه داکتر صاحب ما ره قبول داشتین و از ای خاطرات هم داشتین، در کمنت

فالگیر

«فالگیر»

بیا بیا که فالته ببینم، حال و احوالته ببینم در این برنامه سخنی با فالگیر داریم که چیزهایی برای گفتن داره. آ راستی! خیلی هم دقیق و راست میگه. خودتان ببینین و قضاوت کنین و اگه دلتان شد پیش همی

مه نمی پامم

«مه نمی پامم»

زبان مادری (مورنی ژبه) چقه اهمیت داشته و ما نمی‌فهمیدیم. که پشتو پوهیژی کارت میشه، که نه‌پوهیژی، بلا د پست زه زه! گمشو! امروز ۲۱ فبروری؛ روز جهانی «زبان مادری» است. این برنامه به همین مناسبت تقدیم نگاه تان شد.

روز پدر و برخورد عاق الدین شاه با پدرش

«روز پدر و برخورد عاق الدین شاه با پدرش!»

«در طنزآرای این هفته عاق الدین شاه را با خود داریم آیا می دانید عاق الدین که خودش را کارشناس خانواده معرفی می کند با پدرش چه برخوردی دارد؟!!» طنزآرا؛برنامه ای است که به معضلات اجتماعی و فرهنگی ما در

مدیر با ادب

«مدیر با ادب»

روایتی از رفتار بعضی از مکاتب خصوصی افغانستان که در شرایط فعلی با خانواده‌های دانش‌آموزان دارند. آرا مدیا در بخش دیگری از طنز سیاسی برنامه ای با عنوان «طنزآرا» تولید می کند که رویدادهای افغانستان و جهان را به زبان

یک روز عادی در شرکت برشنا

ای برق هم که قرار نیست درست شود. امیدواریم دفعه بعدی یک کانتینر برق بیشتر بیاورند تا کمبود برق نداشته باشیم. پیشنهاد می‌کنم دانشمندان ژاپنی را بیاوریم و از آنها بخواهیم از خشخاش برق استخراج کنند. دور از شوخی کاش

کشتار در استودیو - آرامدیا

کشتار در استودیو

آرا مدیا در بخش دیگری از طنز سیاسی برنامه ای با عنوان «طنزآرا» تولید می کند که رویدادهای افغانستان و جهان را به زبان طنز بیان می کند. طنزآرا در این قسمت به «بررسی دلایل عدم حضور دختران افغانستان در

دختر خان به چه کسی بله می دهد؟

دختر خان به چه کسی بله می دهد؟!!

جستجوی شوهر مناسب!!👀 آوازه در شهر پیچید که دختر خان قصد ازدواج دارد.به همین دلیل جوانان بسیاری در صدد ازدواج با دختر خان بودند، اما ازدواج برای آنها به این

مهاجرت تا ابد

مهاجرت تا ابد

آری سال ها بعد در مورد ما خواهند نوشت: مردمانی بی نان، مردمانی بی زبان، مردمانی بی تصمیم در حاشیه ی جهان خویش که سرگردان می گشتند.😢 به راستی که

داماد درمانده

«داماد درمانده»

در این برنامه یک دامادِ بیچاره، درمانده و از تالار رانده، خبری از حضور داماد در مراسم عروسیش دارد. از شما دعوت می‌کنیم بیننده این برنامه باشید و نظریات خود

به دنبال محرم کرایه ای

«به دنبال محرم کرایه ای»

متأسفانه موانعی که برای زنان و دختران مان ایجاد شده آنها ره به این فکر واداشته که برای سفرها و رفت و آمدشان محرم کرایه کنند.  از جمله محدودیت هایی

محرم کرایه ای

«محرم کرایه ای»

این یک آگهی تبلیغاتی نیست… سفر بدون ممنوعیت را با «محرم سفر» تجربه کنید راستی از حال و روز زنان و دختران مان در وطن چخبر؟!؟ چندی پیش طالبان در

وقتی فراشوتی داکتر میشی

«وقتی فراشوتی داکتر میشی»

داکتر فهمیده؛ متخصص توانا که هر رقم مریضی ره دوا میکنه. اگه معده تان درد کنه، دوای چشم میته برتان. خو گمشکو، ببینید و باز اگه داکتر صاحب ما ره

فالگیر

«فالگیر»

بیا بیا که فالته ببینم، حال و احوالته ببینم در این برنامه سخنی با فالگیر داریم که چیزهایی برای گفتن داره. آ راستی! خیلی هم دقیق و راست میگه. خودتان

مه نمی پامم

«مه نمی پامم»

زبان مادری (مورنی ژبه) چقه اهمیت داشته و ما نمی‌فهمیدیم. که پشتو پوهیژی کارت میشه، که نه‌پوهیژی، بلا د پست زه زه! گمشو! امروز ۲۱ فبروری؛ روز جهانی «زبان مادری»

مدیر با ادب

«مدیر با ادب»

روایتی از رفتار بعضی از مکاتب خصوصی افغانستان که در شرایط فعلی با خانواده‌های دانش‌آموزان دارند. آرا مدیا در بخش دیگری از طنز سیاسی برنامه ای با عنوان «طنزآرا» تولید

یک روز عادی در شرکت برشنا

ای برق هم که قرار نیست درست شود. امیدواریم دفعه بعدی یک کانتینر برق بیشتر بیاورند تا کمبود برق نداشته باشیم. پیشنهاد می‌کنم دانشمندان ژاپنی را بیاوریم و از آنها

کشتار در استودیو - آرامدیا

کشتار در استودیو

آرا مدیا در بخش دیگری از طنز سیاسی برنامه ای با عنوان «طنزآرا» تولید می کند که رویدادهای افغانستان و جهان را به زبان طنز بیان می کند. طنزآرا در