پادکست زنان

زنان در پازل نامقبولی‌ها!

زنان در پازل نامقبولی ها . وقتی سخن از زنان به میان می‌آید، زخمی دهان باز میکند که سالهاست در افغانستان سوزش دارد و مرحمی بر آن نبوده و تا مداوا شود و این زخم، زخم نادیده گرفته شدن زنان

مظلومیت زنان و دروغ‌پردازی مدعیان حقوق بشر!

مظلومیت زنان و دروغ‌پردازی مدعیان حقوق بشر! . تکرار خواهد بود که بگوییم زنان نیمی از پیکر جامعه هستند یا زنان قشر تاثیرگذار در یک کشور هستند یا زنان می‌توانند عامل تغییر در یک کشور و جهان باشند، بلکه باید

آیا می‌دانید سرمایه زنان تجارت‌پیشه افغانستان چقدر است؟

آیا می‌دانید سرمایه زنان تجارت‌پیشه افغانستان چقدر است؟ . در این قسمت از پادکست «زنان افغانستان» نگاهی داریم به وضعیت زنان تجارت پیشه افغانستان که چقدر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و چه فرصت‌هایی برای شان مهیا است. . #طالبان #زنان #زنان_افغانستان #تجارت

امید زنان به زنان!

امید زنان به زنان! . افغانستانی ها در 20 سال گذشته، گرچه با مشکلات و ناملایمات زیادی دست و پنجه نرم کردند، عزیزان شان را در حملات مختلف دهشت‌افگنان و دشمنان آزادی و انسانیت از دست دادند، ولی با این

خبرنگاران زن و نبرد در چندین جبهه

خبرنگارانِ زن و نبرد در چندین جبهه . . پس از سقوط حاکمیت طالبان و روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی افغانستان، زنان زیادی در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ظهور نموده و نقش ارزنده، برازنده و

صلح با زنان ممکن، بی زنان تَله است

صلح با زنان ممکن، بی زنان تَله است!! در برنامه های قبلی نیز به وضعیت زنان در افغانستان اشاراتی داشتیم و آنچه بود و آنچه رخ داده بود را به میز بیان گذاشتیم تا باشد در این چالش بازار امروزی،

زنان در مقابل تحجر

زنان در مقابل تحجر . طالبان بدانند که زنان یکی از تأثیرگذارترین و موثرترین قشر در جامعه افغانستان هستند که در 20 سال گذشته نقش مثمری را در آبادانی، شگوفایی و تعاملات سیاسی بازی کرده‌اند. . بدون تردید زنان حذف

خشونت علیه زنان در افغانستان 4

پادکست خشونت علیه زنان4 . 🔸جرگه مشورتی صلح و جایگاه زنان! 🔸 . این پادکست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید #رادیوآرا #رادیودری #رادیوافغان #رادیو_آرا #افغانستان #افغان_پادکست #افغان #هزاره #پشتون #تاجیک #نه_به_خشونت_علیه_زنان #زن_افغان #زنان_افغانستان #دختر_افغان #مردسالاری #تجاوز #خشونت #حقوق_زنان #جرگه_مشورتی

خشونت علیه زنان در افغانستان3

سومین قسمت پادکست «خشونت علیه زنان در افغانستان» . جایگاه واقعی زنان . این پادکست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید . #رادیوآرا #رادیودری# رادیوافغان #رادیو_آرا #افغانستان #افغان_پادکست #افغان #هزاره #پشتون #تاجیک #نه_به_خشونت_علیه_زنان #زن_افغان #زنان_افغانستان #دختر_افغان #مردسالاری #تجاوز #خشونت #حقوق_زنان

خشونت علیه زنان 2

قسمت دوم پادکست «خشونت علیه زنان در افغانستان» . میزان پایین سواد، عقاید افراطی و سنتی خانواده ها در افغانستان زنان را در رده اول قربانیان خشونت قرار داده است. . این پادکست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید .

زنان در افغانستان چه جایگاهی دارند؟!

زنان در افغانستان چه جایگاهی دارند؟! . این روزها با وجود فراهم شدن زمینه هایی برای پیشرفت‌ زنان در افغانستان، هنوز هم شاهد وجود چالش‌های بسیار زیادی برای زنان در افغانستان هستیم. . زنان در افغانستان بخش زیادی از قربانیان

زنان در پازل نامقبولی‌ها!

زنان در پازل نامقبولی ها . وقتی سخن از زنان به میان می‌آید، زخمی دهان باز میکند که سالهاست در افغانستان سوزش دارد و مرحمی بر آن نبوده و تا

امید زنان به زنان!

امید زنان به زنان! . افغانستانی ها در 20 سال گذشته، گرچه با مشکلات و ناملایمات زیادی دست و پنجه نرم کردند، عزیزان شان را در حملات مختلف دهشت‌افگنان و

خبرنگاران زن و نبرد در چندین جبهه

خبرنگارانِ زن و نبرد در چندین جبهه . . پس از سقوط حاکمیت طالبان و روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی افغانستان، زنان زیادی در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی،

زنان در مقابل تحجر

زنان در مقابل تحجر . طالبان بدانند که زنان یکی از تأثیرگذارترین و موثرترین قشر در جامعه افغانستان هستند که در 20 سال گذشته نقش مثمری را در آبادانی، شگوفایی

خشونت علیه زنان در افغانستان 4

پادکست خشونت علیه زنان4 . 🔸جرگه مشورتی صلح و جایگاه زنان! 🔸 . این پادکست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید #رادیوآرا #رادیودری #رادیوافغان #رادیو_آرا #افغانستان #افغان_پادکست #افغان #هزاره #پشتون

خشونت علیه زنان در افغانستان3

سومین قسمت پادکست «خشونت علیه زنان در افغانستان» . جایگاه واقعی زنان . این پادکست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید . #رادیوآرا #رادیودری# رادیوافغان #رادیو_آرا #افغانستان #افغان_پادکست #افغان #هزاره

خشونت علیه زنان 2

قسمت دوم پادکست «خشونت علیه زنان در افغانستان» . میزان پایین سواد، عقاید افراطی و سنتی خانواده ها در افغانستان زنان را در رده اول قربانیان خشونت قرار داده است.

زنان در افغانستان چه جایگاهی دارند؟!

زنان در افغانستان چه جایگاهی دارند؟! . این روزها با وجود فراهم شدن زمینه هایی برای پیشرفت‌ زنان در افغانستان، هنوز هم شاهد وجود چالش‌های بسیار زیادی برای زنان در