پادکست شش شنبه

شش شنبه: برنامه ی انتقادی به زبان طنز که در قالب خوانش اخبار روز به دست نشر سپرده می شود.

اشرف غنی: الگوی تمام رئیس جمهوران دنیا شدم

اشرف غنی: الگوی تمام رئیس جمهوران دنیا شدم رئیس جمهور پیشین کشور پس از فرار رئیس جمهور سریلانکا در گفتگو با فرارنیوز گفت: دیدید که من الگوی تمام رئیس جمهوران دنیا شده‌ام. زنده باد رئیس جهور سریلانکا که راهم را

به مقامات دولت پیشین تهمت نزنید

به مقامات پیشین حکومتی تهمت نزنید شماری از مقامات پیشین حکومتی در واکنش به گزارش وال استریت ژورنال اعلام کردند: این دروغ محض است و ما در امریکا و اروپا خانه نه، بلکه حویلی و اپارتمان خریده‌ایم. آنان می‌افزایند: به

غنی: به کشور بر میگردم

چیزهایی که از اشرف غنی نمی‌دانستیم اداره سیگار امریکا به‌تازگی اعلام کرده که اشرف غنی ۱۶۹ میلیارد دالر را دزدی نکرده، او دزد نبوده، او فرار نکرده، او ابرفرشته پاکی‌هاست. این اداره می‌افزاید: سر اشرف غنی کل نبوده، بی‌بی‌گل لبنانی

اردغان حقیقت را گفت

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با «شش‌شنبه» هم بخندید و هم حقایق را دریابید!! شما میتوانید

امارات و امارت جور میایه

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با «شش‌شنبه» هم بخندید و هم حقایق را دریابید!! شما میتوانید

امریکا دوست ماست

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با «شش‌شنبه» هم بخندید و هم حقایق را دریابید!! شما میتوانید

پایان مشکلات در افغانستان

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. در شش شنبه این هفته خواهید شنید: پایان مشکلات در افغانستان همکاری نهادهای حقوق بشر با افغانستان اعتراض پایه های برق چرایی گرم شدن کره زمین بایدن در دارالمجانین مطالبات

اشرف غنی برای چه برمیگردد؟

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با «شش‌شنبه» هم بخندید و هم حقایق را دریابید!! شما میتوانید

مهمان نوازی آلمان ها

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با «شش‌شنبه» هم بخندید و هم حقایق را دریابید! شما میتوانید

چطو اَستی او هوا

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. در شش شنبه این هفته خواهید شنید: چطو اَستی او هوا.. خبرهای تازه از اتحادیه دزدان ما را متهم نکنید کنبد آهنین اسرائیل پینه شد آیا دعایش مستجاب میشود شناسایی

چرا سخنرانی غنی لغو شد

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با «شش‌شنبه» هم بخندید و هم حقایق را دریابید!! شما میتوانید

برق تاریک اختراع شد

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. در شش شنبه این هفته خواهید شنید: عربستان راست میگه برق تاریک اختراع شد! پاکستان، داعش را از بین میبرد! فراگیر چیست؟ نوروز حرام است! فراری، طرح صلح ریخت! 《شش

به مقامات دولت پیشین تهمت نزنید

به مقامات پیشین حکومتی تهمت نزنید شماری از مقامات پیشین حکومتی در واکنش به گزارش وال استریت ژورنال اعلام کردند: این دروغ محض است و ما در امریکا و اروپا

غنی: به کشور بر میگردم

چیزهایی که از اشرف غنی نمی‌دانستیم اداره سیگار امریکا به‌تازگی اعلام کرده که اشرف غنی ۱۶۹ میلیارد دالر را دزدی نکرده، او دزد نبوده، او فرار نکرده، او ابرفرشته پاکی‌هاست.

اردغان حقیقت را گفت

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با

امارات و امارت جور میایه

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با

امریکا دوست ماست

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با

پایان مشکلات در افغانستان

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. در شش شنبه این هفته خواهید شنید: پایان مشکلات در افغانستان همکاری نهادهای حقوق بشر با افغانستان اعتراض پایه های

اشرف غنی برای چه برمیگردد؟

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با

مهمان نوازی آلمان ها

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با

چطو اَستی او هوا

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. در شش شنبه این هفته خواهید شنید: چطو اَستی او هوا.. خبرهای تازه از اتحادیه دزدان ما را متهم نکنید

چرا سخنرانی غنی لغو شد

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. 《شش شنبه》شش خبر، شش رویداد، شش خنده، شش گریه، شش حقیقت، شش مشکل، شش بیان و شش هنر است. با

برق تاریک اختراع شد

شش خبر مهم هفته اخیر را از «شش شنبه» بشنوید. در شش شنبه این هفته خواهید شنید: عربستان راست میگه برق تاریک اختراع شد! پاکستان، داعش را از بین میبرد!