گپ آرا

گپ آرا

گپ آرا؛ غروب روشن با نویسنده افغانستان

مفاخر ما جزئی از هویت‌های قومی و ملی کشور هستند و آشنایی با آن‌ها مخصوصاً برای نسل جوان اهمیت زیادی دارد. ما در برنامه جدید «گپ‌آرا» اشخاصی را دعوت می‌کنیم و با آن ها به گپ و گفت می‌ نشینیم