با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه و خداوند سرنوشت هیچ قومی را تا خودشان نخواهند تغییر نخواهد داد.
در روزگار کنونی اگر بحث قومیت، قبیله و طائیفه را در جوامع امروزی مطرح نمائیم ممکن است چندان جایگاه نداشته باشد و کسی بدان توجه نکنند. اما همین امر بدیهی و پیش پا افتاده قوم گرایی در افغانستان، یکی از بحران های اساسی و عامل بی ثباتی دائمی در افغانستان است.در طول تاریخ معاصر افغانستان، قوم، خویشاوندی و اسلام اساس هویت فردی و جمعی در افغانستان را تشکیل داده و می دهد و این «رابطه ­ی قومی» است که اکثر سازمانها و ساختارهای اجتماعی و تنظیم کنش متقابل افراد و گروه های اجتماعی را تعیین می کند. هرچند طی دو دهه­ ی گذشته رهبران و سیاست­مداران تلاش کردند تا حد اقل در ملاء عام مسئله ای قومیت را دامن نزنند و بیشتر افغانستان­ شمول بحث نمایند، اما مسئله ی قومیت همچنان در ساختار سیاسی و اجتماعی مشخص و هویدا بود.و پس از فروپاشی جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، به دلیل اینکه طالبان را اکثر پشتون ها تشکیل می دهند، مسئله ی قومیت و قوم گرایی در افغانستان بیش از همیشه بحث داغ روز گردیده.
📝حتما برنامه رو تا انتها ببینید و بگید که به نظر شما چرا افغانستان متحد ویک پارچه نداریم؟
نویسنده:
کارگردان:
هنرمندان:
تهیه کننده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *