گفت‌و‌گوی ویژه با پس‌مانده رهبر

همو یک مثل معروف اس که میگه آشپز که زیاد شوه، غذا یا شور میشه یا بی‌نمک. هر چیز همی رقم اس. د کشور عزیز ما چیزی که زیاد اس، رهبر است. هر کسی که صبح زود از خواب بلند شد، رهبر اس. هر کسی که چند روپه‌ای پیدا کرد، رهبر اس. هر کسی که تانست مال مردم ره چور کنه و دزدی خوب بلد باشه، رهبر اس. وامصیبتا روزی که افغانستان رهبر نداشته باشه. یعنی چی رقم خاد بود؟
سلام و صد سلام امطو رهبری تقدیم حضور شما خوبان. به شما مردم اول یک پیام دارم بعد میریم که چه کسی مهمان ما د ای برنامه اس. او مردم شکر بکشید که ایقه رهبر دارید، دگه کشورای دنیا یک دانه یا دو دانه دارند، ولی ما کیلو کیلو رهبر داریم که وقتی یک پروژه از بایدن یا معاونش یا معاون معاونش یا کاکای معاونش یا قومای معاونش یا بچه خاله عمه کاکای مامای گوسفندای وزیر دفاع امو کشور گرفت، میشه سر ما رهبر و وامصیبتا. خو به هر حال سر تانه زیاد به درد نیارم. مهمان امطو خاص و ویژه داریم جناب پس‌مانده رهبر مشهور به راهزن‌الدین شاه که در ای اواخر رهبری دعوا داره. جناب پس‌مانده خوش آمدید به برنامه.
پس‌مانده: سلام تقدیم میکنم به کل پیروایم که مره ایقه حمایت کدن. خدا یارتان.
آرا: خب جناب پس‌مانده! چطور شد که ادعای رهبری کردید؟
پسمانده: ادعای رهبری نکدیم جان بیادر، مه رهبر استم دگه. به ملیاردها میلیارد هوادار دارم و پیرو.
آرا: درست! خب چطور شد که رهبر شدید؟
پسمانده: ولا راستش زیاد شوق و علاقه شه نداشتم. اول از استادم که فعلا د ترکیه اس تشکر میکنم که مره گفت ازی به باد تو رهبری استی دگه. د قدم دوم یک کشور دگه برم زنگ زدن و د انگلیسی گفتن که برو دگه تو رهبر استی. فلان فلان جای بزن. دیوانگی کو. ما د پشتت استیم. مام دگه دیدم که ای ملت نمیمانن، مجبور شدم رهبری شانه قبول کنم. امروز خود امو خارجی‌ها پیرو مه استن.
آرا: خبر شدم که استاد شما و خارجی‌گکای تان د قضیه زدن و کندنت کاری نکده و شما سربالا گریختین؟
پسمانده: نی ای گپ نیس. خارجیگکا برم وعده صد درصدی دادن که توره به کرسی ریاست جمخوری میرسانیم. ای زدنک و کندنک اوفففففف خو خیر باشه. باز یک کاریش خاد کدیم. استاد استاد استاد.
آرا: چقدر سواد دارید؟
پسمانده: من سند دکترای خود را از دانشگاهِ لبِ جَر گرفتیم و تحصیلات لیسانس و ماستری مه از دانشگاه اوسونِ سنگ و هله جیبشه خالی کو اس.
آرا : بهبه بسیار عالی! یقیناً لیاقت رهبری را دارید. خب به هر حال پیام شما به دیگران چیست؟
پسمانده: پیام خودم ای اس که مه خو رهبر شدم. خو دیگرا شوقشه نکنن. اگه نی امطو پوفاندن، امطو لوفاندن، امطو زدن و باز امطو گریختن که هیچ کس به دادت نرسیدن.
آرا: گفتنی شما به مردم؟
پسمانده: لالا مه برم که گیرم نکنن. به استاد هر چه زنگ میزنم گوشی مره نمیگیره. خدا حافظ
آرا: دوستان عزیز! رهبرِ پسمانده یا پسمانده رهبر رفت که گیرش نکنن. رهبر اس دگه. ای بود گفتگوی ای هفته ما. تا برنامه دیگه و گفتگوی دیگه خدا یار و نگهدارتان.

لینک کوتاه: https://radioara.af/?p=9514

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *